Προσοχή στην αγγελία σου.

Αγγελία χωρίς φωτογραφία δεν μπορεί να δημοσιευθεί.
Πετυχαίνουμε έτσι ασφαλέστερη αναζήτηση, ταχύτερη κι ευκολότερη ενοικίαση.
Θυμήσου ότι τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Ακολούθησε το παράδειγμα.

Ολοκλήρωση αγγελίας

Η διαδικασία καταχώρησης μιας νέας αγγελίας, περιγράφεται στις οδηγίες του παραδείγματος. Όλα τα στοιχεία χρειάζεται να είναι αληθή για την αποφυγή παρεξηγήσεων με τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Για να ολοκληρωθεί η δημοσίευση της αγγελίας σου, θα πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω 3 βήματα.

Βήμα 1

Συμπληρώνεις την τιμή ενοικίου κι εμφανίζεται το ποσό χρέωσης, που αντιστοιχεί στο 2% της τιμής

Βήμα 2

Επιλέγεις ανάμεσα σε 4 προτεινόμενους τρόπους πληρωμής και συμπληρώνεις τα αντίστοιχα πεδία που εμφανίζονται

Βήμα 3

Πατάς το κουμπί «Ολοκλήρωση» κι η αγγελία σου δημοσιεύεται αυτόματα