ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι η Δικαιούχος,  υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Δικαιούχου) από την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό:

 

- την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/επισκέπτες της

- την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη

- την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/επισκέπτη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site

- την ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα όπωςnewsletters, νέες προσφορές, αγγελίες κ.α.

- την εύρυθμη λειτουργία του ιστοσελίδας

- κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια

 

Επιπλέον, στην περίπτωση δεσμών (link)  προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητ, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Επιπλέον, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 Ν.2472/97 απευθύνοντας επιστολή, fax ή προσωπική επίσκεψη στην Α.Π.Δ.Π.Χ.(οδός Κηφισίας 1-3, Αθήνα, τ.κ. 11523) και εξαιρεθεί στο μέλλον από κάθε επεξεργασία και διαφημιστική ή άλλη άμεση εμπορική επικοινωνία.